Ring oss idag - 400 80 787
Visste du at du også har en utendørs stoppekran? Fra kommunal vannledning og inn i boligen går det en privat vannledning med en egen utendørs stoppekran.

Hvor denne krana er, er nødvendig å vite hvis du trenger å stenge vanntilførselen til boligen, for eksempel ved en vannlekkasje. Det skal normalt være markert med et skilt på husveggen som viser hvor den er.

Det er idag mange som har et gammelt rørsystem for forbruksvannet til boligen, dette kan sjekkes ved å se på hva slags rørtype du har før innvendig hovedstoppekran. Du kan også få dokumentasjon på vannledningen som du har til boligen din fra kommunen din.

Her er noen tips til deg:

  • Har du galvanisert jernrør – da må du bytte vannledningen, denne er utdatert og det er meget sannsynlig at denne har grodd igjen (mister vannmengde inn til boligen), rustet i stykker, har brudd
    å koblingpunkter som utvendig stoppekran o.l. Lekkasje på en slik vannledning er meget stor, da denne typen rør er over 50 år gammel.
  • Har du kobberrør – Da bør du få en sjekk på ledningen

    lekkasje på koblingspunkt ved stoppekran

    for å forsikre deg om at det ikke er brudd på ledningen, i Norge lekker det ut flere millioner med rent drikkevann rett ut i bakken. Det er også her anbefalt at denne vannledningen byttes ut. Mange forsikringsselskap idag dekker ikke brudd på kobbeledninger, da dette er vannledninger som er over 50 år gamle.

  • Har du plastrør – Her er det flere typer vannledning, de som ble lagt rundt 70-tallet, 90-tallet og 2000-tallet. Vi går ikke nærmere inn på de forskjellige plasttypene og tidsepoker i denne artikkelen, men dette er vannledninger som skal benyttes idag.

Utvendig stoppekraner setter seg med tiden og ruster, og du skal være forsiktig med å begynne å skru på denne. I værste fall så ryker stoppekranen hvor du ikke får åpnet den igjen, etter å ha stengt den. Anbefalt brukstid på utvendig stoppekran er mellom 25 – 30 år.

Det er alle boligeieres plikt å forvisse seg om hvilken stand rørsystemet er i, kontakt oss eller din rørlegger for å kartlegge ditt rørsystem. Slik at du ikke får uventede overraskelser i fremtiden, en lekkasje kan forårsake store skader på eiendom og bolig. Og det er viktig å ha dokumentasjonen i orden hvis du skal selge boligen, da blir det ingen overraskelser i ettertid.

 

 

Share.