Ring oss idag - 400 80 787

Innen tre år skal alle husstandene i Skedsmo ha en vannmåler. Men mange velger å vente, og kan dermed risikere å betale for vann de ikke har brukt.

Saken er sakset fra Romeriksposten

– Her er det mye penger å spare. Med en vannmåler i huset betaler du kun for den vannmengden du har brukt, sier rørlegger Jan Petter Andersen i rørleggerbedriften Andersen & Moe AS. Alle nybygg etter 2002 har vannmåler. For de som ikke har en slik måler blir vannmengden beregnet til 50 m3 (50.000 liter)i året per person. De færreste av oss bruker over 137 liter vann per dag, og vil dermed spare penger på å ha en måler

– Det er penger å spare på å ha en vannmåler. Ingen betaler en stipulert pris for strøm, hvorfor skal man da gjøre det med vann? spør rørlegger Jan Petter Andersen.

MØTT MED SKEPSIS
Rørlegger Andersen forteller at han har montert veldig mange vannmålere i det siste. Men han opplever at enkelte venter i det lengste med en vannmålermontering. – De tror det blir dyrere å ha en vannmåler, og at målerkravet er kommet for at kommunen skal bruke dette til å tjene mer penger. Det som skjer er det stikk motsatte. Folk sparer penger når de bare betaler for vannet de bruker. Det er de færreste som klarer å bruke 50.000 liter i året. Det er derfor mye penger å spare på å ha en slik måler, sier Jan Petter Andersen. Fra 1. Januar 2019 skal alle abonnenter ha vannmåler. Bor du i et hus uten vannmåler blir vannforbruket beregnet utfra arealet på huset. Bakgrunnen for ordningen er prinsippet om at innbyggerne skal betale for det de bruker. Kommunens tommelfingerregel er at hver person i husstanden bruker cirka 50m3 vann i løpet av ett år. Vannmålere til private husholdninger hentes på Rådhuset i Skedsmo, ekspedisjonen Teknisk sektor. Dersom rørleggerfirma ikke har sentral godkjenning krever kommunen at mesterbrev/svennebrev tas med ved henting av vannmåler, opplyser Skedsmo kommune. – Kundene må selv bestille og betale rørleggeren for jobben. Vannmåleren står kommunen for. Installasjonen er opp til kunden, men de må selvsagt ha en rørlegger som kommunen har godkjent, sier Andersen.

ANBEFALER EN PRISSJEKK
Rørlegger Andersen anbefaler at kundene tar en telefonrunde til rørleggere for å sjekke prisen før de bestiller montering. Selv fikk han en telefon fra en dame som fortalte at hun ble tilbudt vannmålermontering til 11.000 kroner fra et firma. – Firmaene kan oppgi en pris fra 2.500 kroner, og etter en uke ligger en giro på 10 eller 11.000 kroner i postkassa til kunden. For en standard installasjon av vannmåler har jeg valgt å ta fra 2.500 kroner til 5.900. Dette er på jobber som krever en ombygging for å få tilpasset vannmåleren til vannledningen. Henting av vannmåleren hos kommunen inngår i prisen, sier Andersen. – Hva spør kundene etter? – Mange kunder spør naturlig nok om prisen. Jeg har vært nede i underkant av 3000 kroner for en montering. Bruk av deler og størrelsen på jobben avgjør sluttprisen. Men vi er kanskje det eneste rørleggerfirmaet som har satt en makspris på standard installasjon. – Hvor lang tid bruker du i gjennomsnitt på en montering? – Det går altfra én time til fire timer. Det kommer an på hvordan rørsystemet er lagt opp, og om jeg må bygge om. Det erflere steder det ikke er tatt hensyn til at vannmåleren skal monteres før første avrenning. Med en ombygging og tilpassing slår selvfølgelig maksprisen inn, forklarer rørleggeren.

romeriksposten1234ØNSKER STØRRE OPPMERKSOMHET
Kommunalteknisksjef Birger Marøy i Skedsmo kommune opplyser at kommunen får en del henvendelser angående vannmålere. Men han skulle ønske at etterspørselen var mye større. – Kommunen får altfor få henvendelser. Vi må nok gjøre noe for å oppmerksomhetrundt dette, og for å få opp monteringstempoet. Kommunen har sendt ut informasjon om vannmålere med fakturaen, men det går dessverre for seint, sier Marøy. – Hvorfor går det så tregt? – Jeg antar at det er et tiltak å gjøre dette. Man må først ta initiativ til å bestille en rørlegger for å få jobben gjort. Måleren er inkludert i gebyret, men kunden må selv betale for rørleggerjobben. – Kan man spare penger på å ha en måler? – Hvis du har et vanlig hus, og det bor mange mennesker i huset, kan du spare penger på å ha en vannmåler. Du har i all fall muligheter til å spare penger på vannforbruket ved at du kan styre dette selv.

Del dette på