Ring oss idag - 400 80 787

Hva koster det å drenere hos deg?

Svar på spørsmålene og vi gir deg en estimert pris på jobben

TRYKK HER FOR Å STARTE

0$

Takk for din henvendelse

Hindringer

Terrasse

Platting

Trapp

Trær og busker

Du må velge en for å fortsette

NESTE

Meter rundt bygningen?

Trykk her og angi meter

Du må velge en for å fortsette

NESTE

Skal du lage
"kjeller til bolig"?

Ja
Vi bruker
Jackon Thermodren super eps 100
som standard

Nei
Jeg skal kun drenere rundt huset, kjelleren brukes til lagring/oppbevaring

Du må velge en for å fortsette

NESTE

Oppgravde masser

Kan legges på egen tomt

Må kjøres bort

Du må velge en for å fortsette

NESTE

Oppgravde masser

Kan legges på egen tomt

Må kjøres bort

Du må velge en for å fortsette

NESTE

Hindringer

Terrasse

Platting

Trapp

Trær og busker

Du må velge en for å fortsette

NESTE

Meter rundt bygningen?

Trykk her og angi meter

Du må velge en for å fortsette

NESTE

Terreng rundt bygningen

Flatt

Kuppert

Skråtomt

Du må velge en for å fortsette

NESTE

Terreng rundt bygningen

Flatt

Kuppert

Skråtomt

Du må velge en for å fortsette

NESTE

Grunnforhold

Jord

Sand

Leire

Du må velge en for å fortsette

NESTE

Grunnforhold

Jord

Sand

Leire

Du må velge en for å fortsette

NESTE

Ønsker arbeidet utført:

Du må velge en for å fortsette

NESTE

Vi takker for interessen!

Vi har dessverre fylt opp 2017 med oppdrag

Hvis du ønsker å at vi skal komme på befaring og utarbeide et tilbud til deg for utførelse 2018,
kan du trykke på "gå tilbake" nederst.

Vi har befaringer for 2018 på høst/vinter i år.

Du må velge en for å fortsette

NESTE

Vårt arbeidsområde

Du må velge en for å fortsette

NESTE

Send forespørsel på arbeid utenfor arbeidsområde!

Du må velge en for å fortsette

NESTE

Bruk fagfolk!

Svennebrev og Fagbrev

Svennebrev og fagbrev
Andersen & Moe AS er en familiebedrift med svennebrev i rørleggerfaget og fagbrev i anleggsmaskinførerfaget. I over 95 år og gjennom 4 generasjoner har vi bygd erfaringer og kunnskap, med yrkesstolthet og lidenskap sikrer vi deg kvalitet og utførelse på vårt fagområde. 

Når du henter inn tilbud, sørg for at de som skal utføre selve arbeidet også innehar riktig kompetanse, for det er ikke bare han som driver bedriften som skal ha riktig kompetanse.

- Spør om å fremlagt Svennebrev og Fagbrev før du signerer kontrakt.

Du må velge en for å fortsette

NESTE

Sentral Godkjenning

Sentral godkjenning

Sentralt godkjent er en kvalitetsordning
Andersen & Moe AS er sentralt godkjent og har kompetanse, erfaring og systemer som er tilpasset vår aktivitet i byggenæringen. 
Vi kan dokumentere at vi har:
- Riktig kompetanse og erfaring fra fagområdet
- Kvalitetssikringsrutiner
- Betalt skatter og avgifter

Sørg for å kun bruke en bedrift som innehar Sentral godkjenning.

Du må velge en for å fortsette

NESTE

Viktig informasjon

Her er en liste over ting som er viktige:

  - Gravemelding

      Sørg for at det er sendt inn gravemelding og at påvisning av kabler er iverksatt, det er Geomatikk som utfører disse oppgavene. Hvis uhellet er et faktum at det er gravd over en strømkabel, så kan dette bli dyrt for deg som tiltakshaver hvis dette ikke er gjort riktig.

  - Tilbud

      Sørg for at tilbudet er godt spesifisert, og definer hva som er inkludert og hva som er tilleggsarbeid

  - Riktig kompetanse

      Det er viktig at du bruker fagfolk, og ikke at de sier at de har god erfaring. Det skal dokumenteres at det er fagfolk som utfører selve arbeidet også. Skulle det bli en forsikringsak hvor det er blitt en senskade feks. så vil du få spørsmål om det er brukt fagfolk.

  - Dokumentasjon

      Sørg for at det utarbeides dokumentasjon på arbeidet som blir utført, bilder er viktig i et slikt prosjekt da det graves igjen viktige elementer. Å grave opp i ettertid for bevis blir kostbart. Skal du selge boligen så er det viktig å ha dokumentasjon på det som er utført.


  Du må velge en for å fortsette

  NESTE

  Dokumentasjon

  Det å være en fagbedrift handler om kvalitet i alle ledd av et oppdrag, alt fra utførelse til dokumentasjon. Vi arbeider kontinuerlig for å gjøre den digitale prosessen bedre og bedre for deg som kunde. Alt arbeid som utføres skal dokumenteres skikkelig, og for å gjøre jobben lett for deg så har vi laget egen kundeportal som holder alt samlet og oversiktlig.

  På din side i kundeportalen vil du ha tilgang til:

  • Tilbud du har fått av oss
  • Oversikt over fakturaer
  • DDV dokumentasjon
  • Bildedokumentasjon
  • Produkt dokumentasjon
  • Prosjektstyring
  • + mye mer

  Hvordan virker det?

  Før arbeidet starter så skal tilbud og arbeidskontrakt signeres, eventuelle tilvalg kan du føre inn selv i prosjektet, hvor du får tilbud på tilvalget du ønsker. På denne måten er utgiftene forutsigbare, og ikke minst så er alt skriftlig.

  Oppdatert informasjon

  Under oppdraget blir arbeidet dokumentert med bilder og rapporter på stedet, og du kan selv sitte på hytta og se på arbeidet underveis hver eneste dag gjennom kundeportalen. Vi har bygd kundeportalen slik at du ikke trenger å være noen datakyndig person for å bruke den, det er enkelt og oversiktlig for alle.

  Fagbedrift

  Andersen & Moe AS står for trygghet og forutsigbarhet. Vi er dyktige og fagutdannede rørleggere og anleggmaskinfører. Vi jobber med de beste leverandørene i markedet, og vi er opptatt av at sluttresultatet holder høy kvalitet og er fagmessig utført; vi er fagfolk med yrkesstolthet som bryr oss om faget vårt og deg som kunde. Det sikrer deg som kunde kvalitet i den jobben vi gjør for deg og at forskrifter følges, slik at du kan glede deg over resultatet i mange år fremover.

  Du må velge en for å fortsette

  NESTE

  Ferdig

  Fyll inn informasjon nedenfor, slik at du kan motta epost med estimatet!


  Discount :

  Send meg estimatet på drenering

   

   

   

   

  Det vil bli utarbeidet inneklima- og fuktmålingsrapport før og etter drenering. Dette er et av våre ledd i å kvalitetssikre vårt arbeid, og som vil gi våre kunder verdifull informasjon og sikkerhet for at arbeidet er skikkelig utført. Arbeidet som utføres dokumenteres nøye med bildedokumentasjon og rapporter.

  Les mer om vår kundeportal her.

  Det er helt uforpliktende å bruke kalkulatoren, den gir deg kun et estimat. På slutten får du et valg, om du ønsker at vi kommer og tar en befaring og gir deg et konkret tilbud på jobben.
  *Fungerer best med nettleseren Google Chrome

  Share.