Ring oss idag - 400 80 787

Gamle oljetanker kan gi økonomisk hodepine for huseiere, advarer forsikringsselskap.

Statistikken er dårlig, men en høringsrunde hos de ulike forsikringsselskapene viser at det er rundt 1000 skader årlig knyttet til oljetanker som lekker, sier Fred Nilsen.

Han er fagsjef for skadeforebygging i Sparebank1 forsikring og har deltatt på flere informasjonsmøter om utfasing av oljefyrer de siste ukene.

– Flere av dem jeg har snakket med på møtene har oljetanker som ikke er i bruk, men som ligger i hagen med oljerester i. Det er ikke bra, sier Nilsen.

Dekker ikke alle skader

Det ligger anslagsvis 290.000 til 360.000 oljetanker i norske hager. Av dem er rundt 100.000 fortsatt i bruk, anslår Nilsen.

– Det er ikke noe tvil om at det går hull i tanken en gang, det er bare et spørsmål om når. Dersom det ligger oljerester i tanken og det oppstår lekkasje, kan skadene på hus, grunn og hage bli omfattende. Forsikringen dekker skader på huset ditt, men forurensing og skader på grunnen på din eiendom, på naboens hus og eiendom er du i stor grad økonomisk ansvarlig for selv, påpeker Nilsen.

Fra 16. oktober i år doblet Enova støtten til huseiere som fjerner oljyefyr og oljetank og samtidig installerer et moderne, energieffektivt alternativ.

Omfattende skader

Han sier at det ikke er sjelden at lekkasjer forårsaker skader for over én million kroner.

– Vi har et eksempel på en sak hos oss der ansvaret for eieren av oljetanken kom opp i to-tre millioner kroner. Dette er potensielle økonomiske bomber for ganske mange folk. Sørg for å få fjernet oljetanken eller få den tømt for olje dersom man lar den ligge, råder Nilsen.

Han forteller om eksempler på at olje har trengt ned i dreneringen og inn i gulvet på boliger.

– Det forårsaker store luktproblemer. Man må hogge opp gulvet og kan ikke bo i boligen.

Mulige skader ved lekkasje fra oljetank er blant annet:

  • Skade på bolig og andre bygninger på tankeiers eiendom.
  • Skade på inventar og løsøre hos eier.
  • Skade på hageanlegg.
  • Tap av fyringsolje.
  • Behov for annet bosted ved reparasjon av omfattende skade.
  • Forurensning egen eiendom.
  • Skade på naboeiendom.
– Sjekk på visning

Nilsen råder folk som kjøper eldre boliger der oljefyr eller oljekamin har blitt fjernet til å sjekke om oljetanken er fjernet eller forskriftsmessig renset og sikret.

– Det er ikke sikkert at eiendomsmegler eller takstmann har sjekket om det ligger en oljetank igjen i bakken. Det er viktig å spørre om dette på visning og sørge for at man får dokumentasjon fra eiendomsmegler. Dette er forhold som bør synliggjøres før boligkjøp for å slippe diskusjon i etterkant, sier han.

Ønsker du å fjerne oljetanken? Kontakt oss idag så ordner vi dette for deg.

Share.