Ring oss idag - 400 80 787
Overvann er regn og smeltevann som renner på overflater som tak, veier og gårdsplasser. Dette bør tas hånd om slik at bygninger ikke skades eller at vannet skaper unødige ulemper på egen grunn eller for naboer.

Vi opplever stadig oftere styrtregn som følge av klimaendringene. Når det faller 10 mm nedbør betyr det 10 liter vann på hver kvadratmeter av eiendommen din. Det finnes imidlertid tips og råd for å minske skadende og bruke vannet til noe positivt.

Bruk av freseasfalt (reasfalt), gjenbruk av masser som sparer miljøet vårt

Hvorfor blir det oversvømmelse?

Det er mange grunner til at vi kan oppleve vann i kjelleren eller oversvømt gårdsplass når det regner. Bl.a. er det blitt mer vanlig med belegningsstein eller asfalt på gårdsplassen,
noe som hindrer vannet i å trenge ned i bakken. Avløpsnettet har ikke kapasitet til å ta unna alt vannet under kraftige regnskyll. Når rørene blir fulle finner vannet andre veier og kan komme opp gjennom kummer i veiene, og sluk i kjellere. Vann fra takrenner og taknedløp som er koblet til avløpsledning øker faren for å få vann i kjelleren.

Regn som faller på tak og gårdsplasser trenger ikke ta opp plass i avløpsnettet. Ved å ta hånd om vannet på den enkeltes eiendom kan vi unngå at avløpsnettet overbelastes og lager oversvømmelser.

Dreneringsrenne for overvann

Hva kan du som huseier gjøre?

Det er to måter å løse utfordringer med lokalt overvann på. Den ene er å sørge for at vannet trenger ned i bakken. Den andre er å bremse vannet slik at det ikke skaper oversvømmelser i det offentlige ledningsnettet.

Bruk grus istedenfor asfalt

Asfalt hindrer regnet i å trenge ned i bakken, som det normalt ville ha gjort. Hvis du bruker grus vil du unngå dette problemet. Det finnes også asfalt eller belegningsstein som lar regnet trenge gjennom. Generelt vil du få mindre oversvømmelser på eiendommen din jo mer gjennomtrengelig markoverflaten er. Det er også viktig for oppdampning av vann i bakken også, bakken må få lov til å puste fritt (vi alle vet hvordan et plaster på fingeren blir etter en stund).

Samarbeid med naboene

Gå sammen med velforeningen eller borettslaget om å lage løsninger som gir bedre overvannshåndtering både for deg og resten av nabolaget. Da kan dere samtidig benytte anledningen til å gjøre det fint i nærområdet. For eksempel kan en lekeplass utformes for å ta vare på regnet.

La vegetasjonen være i fred

Bruk regnvann til vanning av hagen

Du kan lede taknedløpene direkte ut mot vegetasjonen på eiendommen. Du kan også velge å samle opp regnvannet i en tønne og bruke det til hagevanning senere. Hagen liker regnvann bedre enn drikkevann og du sparer samtidig på drikkevannet.

La trærne stå

Trær kan drikke flere hundre liter vann i døgnet, og bidrar derfor til å absorbere vann og hindre at det for eksempel havner i kjelleren din. Tenk deg derfor om før du feller trær.

Share.