Ring oss idag - 400 80 787

Hva koster Biovac renseanlegg hos deg?

Svar på spørsmålene og vi gir deg en estimert pris på
jobben inkludert Biovac renseanlegg levert av Andersen & Moe AS

TRYKK HER FOR Å STARTE

0$

Takk for din henvendelse

Grunnet stor pågang vil det ta opptil 4 uker før vi tar kontakt.

Hvor mange boliger skal du ha renseanlegg til?

1 bolig

Biovac FD5N GRP
består av en 5,9 m³ trekamret glassfibertank.

2 boliger

Biovac® FD10N GRP
består av en 7,8 m3 trekamret glassfibertank.


3 boliger

Biovac® FD15N GRP
består av en 11,3 m3 trekamret glassfibertank.

4 boliger

Biovac® FD20N GRP
anlegget består av en 14 m3 trekamret glassfibertank.


6 boliger

Biovac® FD30N GRP
består av en 17,2 m3 trekamret glassfibertank.

8 boliger

Biovac® FD40N GRP
består av en 20,6 m3 trekamret glassfibertank.

Du må velge en for å fortsette

NESTE

1 bolig/5 personer:
Biovac FD5N GRP

Biovac FD5N GRP

Produktinformasjon

Biovac® FD5N GRP består av en 5,9 m3 trekamret glassfibertank som graves ned. Minirenseanleggets første kammer fungerer som kombinert mottakskammer/pumpekamme for det urensede avløpsvannet. Videre pumpes det urensede vannet videre til kammer nummer 2 som er slamlageret, deretter til kammer nummer 3, reaktorkammeret før det rensede vannet ledes ut.

Anlegget har behov for inntil 1 årlige slamtømminger, avhengig av belastning

PLS-styring og viktige komponenter er plassert lett tilgjengelig i et styreskap over bakken.

Du må velge en for å fortsette

NESTE

Vi leverer og utfører arbeid
innenfor det blå feltet

Trykk på bilde for større versjon
Du må velge en for å fortsette

NESTE

Andersen & Moe AS er sertifisert forhandler av Biovac®

Sertifisert forhandler

Vi vet det er flere faktorer som spiller inn når det skal investeres i ny avløpsløsning:

At anlegget er godkjent– Alle Biovac sine renseløsninger er produsert, testet og godkjent ihht gjeldende krav og forskrifter.

At anlegget er driftssikkert– Biovac har gjennom 35 år levert og driftet over 70 % av alle minirenseanlegg i Norge.

Effektiv og god serviceoppfølging– Biovac har sertifiserte servicerepresentanter over hele landet.

At du kan stole på leverandøren– Biovac har faste servicesatser og tilbyr egen trygghetsavtale.
Med Biovac Trygg dekkes alle fremtidige kostnader som arbeid, reising og deler dersom det det skulle skje
noe uforutsett med ditt anlegg etter garantitidens utløp. Dette sikrer deg forutsigbarhet i forhold til
fremtidige driftskostnader.

Garanti– 5 år mot fabrikasjonsfeil gjelder fra leveringsdato. Det forutsettes at brukerveiledning ikke fravikes og at drift og vedlikehold overholdes.

Det er bare en leverandør av originalen!


Du må velge en for å fortsette

NESTE

Andersen & Moe AS er sertifisert forhandler av Biovac®

Sertifisert forhandler

Vi vet det er flere faktorer som spiller inn når det skal investeres i ny avløpsløsning:

At anlegget er godkjent– Alle Biovac sine renseløsninger er produsert, testet og godkjent ihht gjeldende krav og forskrifter.

At anlegget er driftssikkert– Biovac har gjennom 35 år levert og driftet over 70 % av alle minirenseanlegg i Norge.

Effektiv og god serviceoppfølging– Biovac har sertifiserte servicerepresentanter over hele landet.

At du kan stole på leverandøren– Biovac har faste servicesatser og tilbyr egen trygghetsavtale.
Med Biovac Trygg dekkes alle fremtidige kostnader som arbeid, reising og deler dersom det det skulle skje
noe uforutsett med ditt anlegg etter garantitidens utløp. Dette sikrer deg forutsigbarhet i forhold til
fremtidige driftskostnader.

Garanti– 5 år mot fabrikasjonsfeil gjelder fra leveringsdato. Det forutsettes at brukerveiledning ikke fravikes og at drift og vedlikehold overholdes.

Det er bare en leverandør av originalen!


Du må velge en for å fortsette

NESTE

4 boliger/20 personer:
Biovac FD20N GRP

Biovac FD20N GRP

Produktinformasjon

Består av en 14 m3 trekamret glassfibertank som graves ned. Minirenseanleggets første kammer fungerer som kombinert mottakskammer/pumpekamme for det urensede avløpsvannet. Videre pumpes det urensede vannet videre til kammer nummer 2 som er slamlageret, deretter til kammer nummer 3, reaktorkammeret før det rensede vannet ledes ut.

Anlegget har behov for inntil 2 årlige slamtømminger, avhengig av belastning

PLS-styring og viktige komponenter er plassert lett tilgjengelig i et styreskap over bakken.

Du må velge en for å fortsette

NESTE

3 boliger/15 personer:
Biovac FD15N GRP

Biovac FD15N GRP

Produktinformasjon

Består av en 11,3 m3 trekamret glassfibertank som graves ned. Minirenseanleggets første kammer fungerer som kombinert mottakskammer/pumpekamme for det urensede avløpsvannet. Videre pumpes det urensede vannet videre til kammer nummer 2 som er slamlageret, deretter til kammer nummer 3, reaktorkammeret før det rensede vannet ledes ut.

Anlegget har behov for inntil 2 årlige slamtømminger, avhengig av belastning

PLS-styring og viktige komponenter er plassert lett tilgjengelig i et styreskap over bakken.

Du må velge en for å fortsette

NESTE

Andersen & Moe AS er sertifisert forhandler av Biovac®

Sertifisert forhandler

Vi vet det er flere faktorer som spiller inn når det skal investeres i ny avløpsløsning:

At anlegget er godkjent– Alle Biovac sine renseløsninger er produsert, testet og godkjent ihht gjeldende krav og forskrifter.

At anlegget er driftssikkert– Biovac har gjennom 35 år levert og driftet over 70 % av alle minirenseanlegg i Norge.

Effektiv og god serviceoppfølging– Biovac har sertifiserte servicerepresentanter over hele landet.

At du kan stole på leverandøren– Biovac har faste servicesatser og tilbyr egen trygghetsavtale.
Med Biovac Trygg dekkes alle fremtidige kostnader som arbeid, reising og deler dersom det det skulle skje
noe uforutsett med ditt anlegg etter garantitidens utløp. Dette sikrer deg forutsigbarhet i forhold til
fremtidige driftskostnader.

Garanti– 5 år mot fabrikasjonsfeil gjelder fra leveringsdato. Det forutsettes at brukerveiledning ikke fravikes og at drift og vedlikehold overholdes.

Det er bare en leverandør av originalen!


Du må velge en for å fortsette

NESTE

2 boliger/10 personer:
Biovac FD10N GRP

Biovac FD10N GRP

Produktinformasjon

Biovac® FD10N GRP består av en 7,8 m3 trekamret glassfibertank som graves ned. Minirenseanleggets første kammer fungerer som kombinert mottakskammer/pumpekamme for det urensede avløpsvannet. Videre pumpes det urensede vannet videre til kammer nummer 2 som er slamlageret, deretter til kammer nummer 3, reaktorkammeret før det rensede vannet ledes ut.

Anlegget har behov for inntil 2 årlige slamtømminger, avhengig av belastning

PLS-styring og viktige komponenter er plassert lett tilgjengelig i et styreskap over bakken.

Du må velge en for å fortsette

NESTE

8 boliger/40 personer:
Biovac FD40N GRP

Biovac FD40N GRP

Produktinformasjon

Består av en 20,6 m3 trekamret glassfibertank som graves ned. Minirenseanleggets første kammer fungerer som kombinert mottakskammer/pumpekamme for det urensede avløpsvannet. Videre pumpes det urensede vannet videre til kammer nummer 2 som er slamlageret, deretter til kammer nummer 3, reaktorkammeret før det rensede vannet ledes ut.

Anlegget har behov for inntil 4 årlige slamtømminger, avhengig av belastning

PLS-styring og viktige komponenter er plassert lett tilgjengelig i et styreskap over bakken.

Du må velge en for å fortsette

NESTE

Andersen & Moe AS er sertifisert forhandler av Biovac®

Sertifisert forhandler

Vi vet det er flere faktorer som spiller inn når det skal investeres i ny avløpsløsning:

At anlegget er godkjent– Alle Biovac sine renseløsninger er produsert, testet og godkjent ihht gjeldende krav og forskrifter.

At anlegget er driftssikkert– Biovac har gjennom 35 år levert og driftet over 70 % av alle minirenseanlegg i Norge.

Effektiv og god serviceoppfølging– Biovac har sertifiserte servicerepresentanter over hele landet.

At du kan stole på leverandøren– Biovac har faste servicesatser og tilbyr egen trygghetsavtale.
Med Biovac Trygg dekkes alle fremtidige kostnader som arbeid, reising og deler dersom det det skulle skje
noe uforutsett med ditt anlegg etter garantitidens utløp. Dette sikrer deg forutsigbarhet i forhold til
fremtidige driftskostnader.

Garanti– 5 år mot fabrikasjonsfeil gjelder fra leveringsdato. Det forutsettes at brukerveiledning ikke fravikes og at drift og vedlikehold overholdes.

Det er bare en leverandør av originalen!


Du må velge en for å fortsette

NESTE

Andersen & Moe AS er sertifisert forhandler av Biovac®

Sertifisert forhandler

Vi vet det er flere faktorer som spiller inn når det skal investeres i ny avløpsløsning:

At anlegget er godkjent– Alle Biovac sine renseløsninger er produsert, testet og godkjent ihht gjeldende krav og forskrifter.

At anlegget er driftssikkert– Biovac har gjennom 35 år levert og driftet over 70 % av alle minirenseanlegg i Norge.

Effektiv og god serviceoppfølging– Biovac har sertifiserte servicerepresentanter over hele landet.

At du kan stole på leverandøren– Biovac har faste servicesatser og tilbyr egen trygghetsavtale.
Med Biovac Trygg dekkes alle fremtidige kostnader som arbeid, reising og deler dersom det det skulle skje
noe uforutsett med ditt anlegg etter garantitidens utløp. Dette sikrer deg forutsigbarhet i forhold til
fremtidige driftskostnader.

Garanti– 5 år mot fabrikasjonsfeil gjelder fra leveringsdato. Det forutsettes at brukerveiledning ikke fravikes og at drift og vedlikehold overholdes.

Det er bare en leverandør av originalen!


Du må velge en for å fortsette

NESTE

6 boliger/30 personer:
Biovac FD30N GRP

Biovac FD30N GRP

Produktinformasjon

Består av en 17,2 m3 trekamret glassfibertank som graves ned. Minirenseanleggets første kammer fungerer som kombinert mottakskammer/pumpekamme for det urensede avløpsvannet. Videre pumpes det urensede vannet videre til kammer nummer 2 som er slamlageret, deretter til kammer nummer 3, reaktorkammeret før det rensede vannet ledes ut.

Anlegget har behov for inntil 4 årlige slamtømminger, avhengig av belastning

PLS-styring og viktige komponenter er plassert lett tilgjengelig i et styreskap over bakken.

Du må velge en for å fortsette

NESTE

Andersen & Moe AS er sertifisert forhandler av Biovac®

Sertifisert forhandler

Vi vet det er flere faktorer som spiller inn når det skal investeres i ny avløpsløsning:

At anlegget er godkjent– Alle Biovac sine renseløsninger er produsert, testet og godkjent ihht gjeldende krav og forskrifter.

At anlegget er driftssikkert– Biovac har gjennom 35 år levert og driftet over 70 % av alle minirenseanlegg i Norge.

Effektiv og god serviceoppfølging– Biovac har sertifiserte servicerepresentanter over hele landet.

At du kan stole på leverandøren– Biovac har faste servicesatser og tilbyr egen trygghetsavtale.
Med Biovac Trygg dekkes alle fremtidige kostnader som arbeid, reising og deler dersom det det skulle skje
noe uforutsett med ditt anlegg etter garantitidens utløp. Dette sikrer deg forutsigbarhet i forhold til
fremtidige driftskostnader.

Garanti– 5 år mot fabrikasjonsfeil gjelder fra leveringsdato. Det forutsettes at brukerveiledning ikke fravikes og at drift og vedlikehold overholdes.

Det er bare en leverandør av originalen!


Du må velge en for å fortsette

NESTE

Ferdig - her er din pris

Estimert pris er for hele jobben med materialer/produkter inkl. mva.
For at vi skal kunne gi deg en eksakt pris, er vi avhengig av å komme på befaring.
Ønsker du gratis befaring og et uforpliktende tilbud, fyller du inn informasjonen nedenfor.


Discount :

JA - Jeg ønsker befaring

 

 

Les mer om vår kundeportal her.

Det er helt uforpliktende å bruke kalkulatoren, den gir deg kun et estimat. På slutten får du et valg, om du ønsker at vi kommer og tar en befaring og gir deg et konkret tilbud på jobben.
*Fungerer best med nettleseren Google Chrome

Share.